Megújuló civil törekvések - Civil konferencia


A XVIII. Festum Varadinum rendezvénysorozat keretében május 13-án civil konferenciát szerveztek az Ady Endre Középiskola olvasótermében. Előadások hangzottak el, és ünnepélyes díjkiosztás is volt.

A Megújuló civil törekvések elnevezésű konferenciát a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ), a berettyóújfalui Megyei Népfőiskolai Egyesület, a helyi Sapientia Varadiensis Alapítvány és a budapesti Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága- Anyanyelvi Konferencia szervezte. A rendezvénynek helyszínt biztosító Ady Endre Középiskola vezetősége nevében Fleisz Judit aligazgatónő köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Fleisz János BINCISZ-elnök, egyetemi tanár adott hangot azon meggyőződésének, hogy a gazdasági problémák közepette egyre fontosabbá válik a civilek hangja és szerepe. A bevezető szavakat követően a Bihar kultúrájáért civil díjnak az ünnepélyes átadására került sor, melyet idén Meleg Attila előadóművész, a Matyi Műhely Bábszínház vezetője vehetett át a kulturális menedzsment területén kifejtett sokrétű tevékenységének köszönhetően.

Reális remény

Dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Anyanyelvi Konferencia elnöke Kudarcok és sikerek a civil társadalomban címmel tartott előadást. Bibó István azon gondolataiból kiindulva, miszerint a civil stratégia lényege a hatalmi ágak szétválasztása és a társadalmi élet különböző területeinek a függetlensége kell legyen, az irodalomtörténész arra a következtetésre jutott, hogy a magyar civil társadalom életébe jelentősen beavatkoznak a politikai és a gazdasági szféra képviselői, minek következtében erejüket vesztették a rendszerváltáskor elindult civil törekvések. "Én is komoly ajánlatokat kaptam olyan személyektől, akik mindenáron miniszterelnökök akartak lenni vagy maradni, hogy avatkozzam be a politikába, azzal az igérettel, hogy cserébe megannyi jótéteményben lenne részem", osztotta meg az e téren szerzett szomorú tapasztalait hallgatóságával dr. Pomogáts Béla, aki azért optimista hangulatban zárta mondandóját: "Van reális remény a civil mozgalmak kibontakozására, csak rajtunk múlik, hogy ebből mikor lesz reális valóság", közölte.

Civil kerekasztal

Dr. Fleisz János úgy vélte: a társadalomnak erkölcsi megtisztulásra van szüksége, a civil szervezetek pedig határkőhöz érkeztek, mivel idén van a rendszerváltás 20. évfordulója. Szerinte létre kellene hozni egy nagyváradi civil kerekasztalt, mely a magyar közösség érdekeit képviselné, felülemelkedne a pártpolitikán és védelmezné a helyi magyarság sajátos értékeit. Sikerként azt könyvelné el, ha jövő ilyenkor már működne ez az entitás, hiszen van rá igény. Tempfli József nyugalmazott megyés püspök az erkölcsösség és a határozott fellépés fontosságára hívta fel a figyelmet. Gyüszi László és Keresztesi József, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke, illetve titkára a tatai civil mozgalmak történetéről értekeztek, Porkoláb Lajos, a berettyóújfalui Megyei Népfőiskola Egyesület elnöke pedig Együttműködés és hálózatépítés a népfőiskolai mozgalomban címmel tartott előadást.

Ciucur Losonczi Antonius